maandag 26 februari 2018

Landelijke evangelisatiedag Amersfoort

Op zaterdag 3 maart 2018 wordt de jaarlijkse landelijke evangelisatiedag van EVGG weer gehouden in de aula van het Hoornbeeck College in Amersfoort.

Er zijn deze dag verschillende workshops bij te wonen, waarbij één van de workshops volledig in het teken zal staan van de textielinzameling. We willen samen nadenken over de vraag: "Hoe kun je praktisch bijdragen aan de inzameling van alle gebruikte textiel?" In deze workshop zullen we ook ingaan op kleding als smeermiddel in het evangelisatiewerk en het verzilveren van het overige textiel.

Aanmelden is mogelijk via de website: https://evgg.nl/agenda/landelijke-dag/2018-optie-of-opdracht

Daarnaast is deze dag mogelijk om uw overtollig textiel in te leveren!