Vaste inzamelpunten

Dankzij plaatselijke initiatieven, van commissies, kerkenraden, ondernemers en particulieren is het afgeven van uw textiel op verschillende plaatsen mogelijk. Op dit deel van onze website staan deze adressen genoemd.

Wilt u uw adres ook aanmelden? Neem dan contact met ons op