Wie wat bewaart die geeft wat!

“Met welke activiteit kunnen we geld bij elkaar brengen voor een goed doel, zonder te concurreren met zusterorganisaties binnen de Gereformeerde Gemeenten?” Dat was de vraag voor de ondernemers Anton Bunt en Rob Dekker. Zonder dat zij het van elkaar wisten waren ze in contact gekomen met een schrijnende situatie in Albanië; daar wilden ze wat aan doen. Ze kwamen in contact met Jan Zandee, een derde Zeeuw die zich inzette voor Albanië. Hij zorgde al eerder voor de schenking van een vuilnisauto voor Delvinë. Gedrieën starten ze de stichting ‘Zeeland voor Albanië’. En met succes: na enkele jaren werd hun streefbedrag ruimschoots gehaald. Tijd om de bakens te verzetten. Intussen waren de contacten met EVGG al gelegd, vanaf januari 2017 zijn de inkomsten uit gebruikt textiel volledig bestemd voor het evangelisatiewerk!

Als je hem hoort praten merk je dat er een ondernemer aan het woord is: “We moeten een win-win situatie creëren,” óf: “massa is kassa!”. En dat moet ook wel, want de markt in betonbouw waarin hij opereert is een keiharde – letterlijk en figuurlijk. Het gaat nu weer wat beter met de economie maar er zijn moeilijke jaren geweest. En toch is het Anton diepe ernst als hij over het evangelisatiewerk spreekt. Bijna twee jaar reed hij elke zondag heen en weer naar de evangelisatiepost in Merksem, samen met de man die een bedrijfspand van hem wilde huren. Midden in de zakelijke bespreking kwam het gesprek opeens op de Bijbel. En zo kwam het een van het ander.

In 2016 werd op vier zaterdagen alle overtollige textiel ingezameld door verschillende gemeenten op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. Op kleine schaal wordt deze kleding ingezet als ‘smeermiddel’, het leggen van contacten met mensen binnen het evangelisatiewerk. Het grootste deel van het textiel wordt verkocht en de opbrengst is bestemd voor EVGG. Nu wordt geprobeerd om de textielinzameling landelijk uit te rollen. Want overtollig textiel is veel geld waard, mits het in groot volume wordt aangeboden: minstens een vrachtwagen vol.

In de meeste gevallen wordt het textiel ingezameld bij het kerkgebouw of bij de school. Twee mensen zijn op die locatie op zaterdagochtend twee uren aanwezig om het ingeleverde textiel in ontvangst te nemen. Er moet een overkapping zijn, want ook op zaterdagochtend regent het wel eens. Maar: ook in een aanhangwagentje met huif blijven de zakken droog. Wanneer de kleding nat wordt kan heel de partij verloren gaan! En uiteindelijk is het waar: hoe beter de kwaliteit is, zoveel te hoger is de opbrengst!

Enkele commissies hebben intussen zelfs een ‘permanente inzamellocatie’ ingericht. Zoals een netwerk van adressen waarbij particulieren ruimte beschikbaar stellen, of een container bij een kringloopwinkel.

Vanaf 11:00 uur rijdt een vrachtwagen langs alle inzamelpunten in de regio. Alle ingeleverde kleding wordt meegenomen, zodat ruim voor de zondag alles in en rondom de (kerk)gebouwen weg is. Op maandag wordt het textiel verder getransporteerd naar de afnemer.

Resultaat

In het ‘proefjaar’ 2016 is met inzameling in zes deelnemende gemeenten voor 14.648 Euro aan textiel ingezameld, bestemd voor het evangelisatiewerk. En in december 2016 was er zoveel aanbod dat in januari een tweede vrachtauto kon rijden. De inhoud van die wagen bracht netto 4.740 Euro op. De deelnemende gemeenten hopen in 2017 voor minstens 30.000 Euro in te kunnen zamelen. Maar: met elke gemeente die mee gaat doen stijgt het resultaat.

Wat is er nodig?
  • In elke regio één coördinator.
  • In elke gemeente één contactpersoon.
  • Een overkapte locatie waar op zaterdagochtend ingezameld kan worden.
  • Inzet van twee mensen voor drie uren op zaterdagochtend.

Hoe ziet het vervolg eruit? De regiocoördinator zorgt in overleg met de landelijke commissie en de plaatselijke contactpersonen voor de volgende stappen:

  • Inventarisatie plaatsen die meedoen;
  • Advertentie/aankondiging in (plaatselijke) kerkbode;
  • Zo mogelijk inzamelzak verspreiden;
  • Eventueel aangeven aan welke kleding specifiek behoefte is;
  • Ophaalroute/laadschema vrachtwagen;
  • Evaluatie.